Przetargi  
Strona główna
Kierownictwo
Adresy
Rada naukowa
Statut ERCE PAN
Struktura
Praca / staże
Zamówienia publiczne
Zamówienia bieżące
Zamówienia bieżące
Archiwum 2010
Archiwum 2011
Redakcja
www.erce.unesco.lodz.pl
www.bip.gov.pl
 
Archiwum 2011

Zamówienia publiczne powyżej kwoty 14 000 EURO
MI PAN ERCE ogłoszenie o zamówieniu 166859-2011 z dnia 15.06.2011 pod nazwą analizy gleby i roślin

data zamieszczenia: 20.06.2011
data przeniesienia do archiwum: 22.08.2011

Przetarg nieograniczony znak sprawy ZP/2011/01/EKOROB na wykonanie analiz chemicznych obejmujących oznaczenie form całkowitych azotu i fosforu w próbach materiału roślinnego oraz form przyswajalnych azotu fosforu i potasu w próbach materiału glebowego na potrzeby realizacji projektu LIFE+ EKOROB

  Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii
Polskiej Akademii Nauk

ul. Tylna 3
90-364, Łódź, Polska
tel: (+48) 42 681 70 07
fax: (+48) 42 681 30 69

 
mapa stronystrony www Łódź