Strona główna  
Strona główna
Kierownictwo
Adresy
Rada naukowa
Statut ERCE PAN
Struktura
Praca / staże
Dla pracownika - PPK
Zamówienia publiczne
Zamówienia bieżące
Archiwum 2010
Archiwum 2011
Redakcja
Covid-19
RODO
www.erce.unesco.lodz.pl
www.bip.gov.pl
 
Ważne informacje dotyczące COVID-19 Informacje ogólne

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (ERCE PAN) z siedzibą w Łodzi, rozpoczął swoją działalność z dniem 1 sierpnia 2008 r. na mocy Uchwały Prezydium PAN nr 43/2007 z dnia 16 października 2007 oraz Decyzji nr 5/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. i Decyzji nr 17/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r.W głównej siedzibie ERCE PAN mieszczą się zakłady badawcze:
Zakład badawczy ekohydrologii ekosystemów rzecznych i obszarów zurbanizowanych,
Zakład badawczy ekohydrologii molekularnej.

ERCE PAN wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zatrudnia ogółem 21 osób: 12 pracowników naukowych (w tym 4 z tytułem profesora, 3 z tytułem doktora habilitowanego, 4 z tytułem doktora, 1 asystenta), oraz 1 pracownika informacji naukowej, 6 pracowników ogólnych, 2 pracowników projektowych (oraz 3 wolontariuszy). Pracownicy ERCE PAN zajmują się eksperymentalnymi oraz teoretycznymi badaniami naukowymi w zakresie rozwoju ekohydrologii oraz wdrażaniu jej w celu odnowy zasobów wodnych w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO.
Profil naukowy ERCE PAN zorientowany jest na promowaniu wysoko zaawansowanych badań ekohydrologicznych, systemów monitoringu i modelowania, jak również przekazywanie wiedzy i jej wdrażanie w celu osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód i wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej Parlamentu Europejskiego i Rady (2000/60/EC) oraz innych przepisów prawa UE dotyczących środowiska.  Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii
Polskiej Akademii Nauk

ul. Tylna 3
90-364, Łódź, Polska
tel: (+48) 42 681 70 07
fax: (+48) 42 681 30 69

 
mapa stronystrony www Łódź
 
odlewania aluminium