Redakcja  
Strona główna
Kierownictwo
Adresy
Statut ERCE PAN
Struktura
Praca / staże
Archiwum
Zamówienia publiczne
Zamówienia bieżące
Archiwum 2010
Archiwum 2011
Redakcja
www.erce.unesco.lodz.pl
www.bip.gov.pl
 
Praca / staże


Konkurs otwarty na stanowisko: specjalista badawczo-techniczny

Konkurs otwarty na stanowisko Adiunkta - profil: Ekonomika rolnictwa

Decyzja Dyrektora ERCE PAN z dnia 18 marca dot. konkursu w spr. naboru pracowników naukowych w ERCE PAN na potrzeby realizacji projektu HORYZONT 2020

phD level Scientist in domain of ecology, environmental protection, climatology or any other environment-related discipline

Konkurs otwarty na Stanowisko adiunkta - profil: ekologia, ochrona środowiska lub klimatologia

Master level Scientist in domain of mathematics, environmental engineering or any other environment-related discipline

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta. Profil: inżynieria środowiska lub matematyka

Konkurs na stanowisko Adiunkta (umowa zlecenie) ze specjalizacją ekohydrologia, dyscyplina naukowa ekologia w Zakładzie Badawczym Ekohydrologii Systemów Rzecznych i Obszarów Zurbanizowanych

Nabór na stanowisko Referenta ds. finansowo-księgowych

Nabór na stanowisko Sekretarka - Asystentka Dyrektora

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi

Konkurs na stanowisko dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi na 4-letnią kadencję

Nabór na stanowisko adiunkta w projekcie AMBER (4-8 miesięcy) ważne do 15.05.2017 r.

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta (1 etat) dyscyplina naukowa ekologia, socjologia

Decyzja Dyrektora w sprawie naboru pracownika naukowego - post doc projekt ENABLE

Wyniki konkursu otwartego w spr. naboru pracownika naukowego - adiunkta na potrzeby projektu AMBER

Wyniki konkursu otwartego w sprawie naboru pracowników w ERCE PAN na stanowisko adiunkta - projekt AMBER (1/8 etatu)

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta (2x1 etat), dyscyplina naukowa: ekologia, socjologia, geografia do 31.01.2017 r.  Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii
Polskiej Akademii Nauk

ul. Tylna 3
90-364, Łódź, Polska
tel: (+48) 42 681 70 07
fax: (+48) 42 681 30 69

 
mapa stronystrony www Łódź