Kierownictwo  
Strona główna
Kierownictwo
Adresy
Rada naukowa
Statut ERCE PAN
Struktura
Praca / staże
Zamówienia publiczne
Zamówienia bieżące
Archiwum 2010
Archiwum 2011
Redakcja
www.erce.unesco.lodz.pl
www.bip.gov.pl
 
Rada naukowa

RADA NAUKOWA ERCE PAN
na II Kadencję 2018-2021


Przewodniczący Rady Naukowej:

dr hab. Artur Magnuszewski - prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego

asmagnus@uw.edu.pl

Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej:

dr hab. Anna Rogut - prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

rogut@uni.lodz.pl

Sekretarz Rady Naukowej:

dr hab. Katarzyna Izydorczyk - prof. nadzw. ERCE PAN

k.izydorczyk@erce.unesco.lodz.pl


Członkowie:

Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz - członek koresp. PAN, wskazany przez II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

kundzewicz@yahoo.com

Prof. dr hab. Jacek Oleksyn - członek koresp. PAN, wskazany przez II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

jacekoleksyn@gmail.com

Prof. dr hab. Andrzej Kruk - Prof. Uniwersytetu Łódzkiego

a.kruk@biol.uni.lodz.pl

Prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek - prof. zw ERCE PAN

j.mankiewicz@erce.unesco.lodz.pl

Dr Liliana Serwecińska - przedstawiciel innych pracowników naukowy ERCE PAN

l.serwecinska@erce.unesco.lodz.pl

Prof. dr hab. Maciej Zalewski - p.o. Dyrektor ERCE PAN

m.zalewski@erce.unesco.lodz.pl

Dr hab. Edyta Kiedrzyńska - z-ca Dyrektora ERCE PAN

e.kiedrzynska@erce.unesco.lodz.plSKŁAD RADY NAUKOWEJ ERCE PAN na kadencje 2014-2017

od 06.2016 -nadal

Przewodniczący Rady Naukowej:
dr hab. Artur Magnuszewski - prof. Uniwersytetu Warszawskiego,
asmagnus@uw.edu.pl

Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej:
dr hab. Anna Rogut - prof. Uniwersytetu Łódzkiego,
rogut@uni.lodz.pl

Sekretarz Rady Naukowej:
prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek - prof.nadz ERCE PAN
j.mankiewicz@erce.unesco.lodz.pl

Członkowie

Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Członek koresp. PAN, wskazany przez II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
kundzewicz@yahoo.com

Prof. dr hab. Jacek Oleksyn
Członek koresp. PAN, wskazany przez II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, oleks001@umn.edu

Prof. dr hab. Piotr Frankiewicz
Uniwersytet Łódzki/ERCE PAN,
franek@biol.uni.lodz.pl

Prof. dr hab. Maciej Zalewski
P.o. Dyrektor ERCE PAN,
m.zalewski@erce.unesco.lodz.pl

Dr hab. Katarzyna Izydorczyk
prof. nadz ERCE PAN,
k.izydorczyk@erce.unesco.lodz.pl

dr hab. Edyta Kiedrzyńska
Z-ca Dyrektora ERCE PAN
e.kiedrzynska@erce.unesco.lodz.pl

Dr Kinga Krauze
Wybrany przedstawiciel innych pracowników naukowych ERCE PAN,
k.krauze@erce.unesco.lodz.pl

SKŁAD RADY NAUKOWEJ ERCE PAN na kadencje 2014-2017

w okresie 04.2014-05.2016.

Przewodniczący Rady Naukowej:
dr hab. Artur Magnuszewski - prof. Uniwersytetu Warszawskiego,
asmagnus@uw.edu.pl

Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej:
dr hab. Anna Rogut - prof. Uniwersytetu Łódzkiego,
rogut@uni.lodz.pl

Sekretarz Rady Naukowej:
prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek - prof.nadz ERCE PAN
j.mankiewicz@erce.unesco.lodz.pl

Członkowie

Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Członek koresp. PAN, wskazany przez II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
kundzewicz@yahoo.com

Prof. dr hab. Jacek Oleksyn
Członek koresp. PAN, wskazany przez II Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, oleks001@umn.edu

Prof. dr hab. Piotr Frankiewicz
Uniwersytet Łódzki/ERCE PAN,
franek@biol.uni.lodz.pl

Prof. dr hab. Maciej Zalewski
P.o. Dyrektor ERCE PAN,
m.zalewski@erce.unesco.lodz.pl

Dr Katarzyna Izydorczyk - Z-ca Dyrektora ERCE PAN
k.izydorczyk@erce.unesco.lodz.pl

Dr Kinga Krauze
Wybrany przedstawiciel innych pracowników naukowych ERCE PAN,
k.krauze@erce.unesco.lodz.pl  Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii
Polskiej Akademii Nauk

ul. Tylna 3
90-364, Łódź, Polska
tel: (+48) 42 681 70 07
fax: (+48) 42 681 30 69

 
mapa stronystrony www Łódź