Kierownictwo  
Strona główna
Kierownictwo
Adresy
Rada naukowa
Statut ERCE PAN
Struktura
Praca / staże
Zamówienia publiczne
Zamówienia bieżące
Archiwum 2010
Archiwum 2011
Redakcja
www.erce.unesco.lodz.pl
www.bip.gov.pl
 
Kierownictwo

p.o. Dyrektor Prof. Maciej Zalewski
DYREKTOR

m.zalewski@erce.unesco.lodz.pl
mzal@biol.uni.lodz.pl


Dr hab. Edyta Kiedrzyńska
ZASTĘPCA DYREKTORA

e.kiedrzynska@erce.unesco.lodz.pl


Mariola Rynkiewicz
Główny Księgowy

ksiegowosc@erce.unesco.lodz.pl
accounts@erce.unesco.lodz.pl  Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii
Polskiej Akademii Nauk

ul. Tylna 3
90-364, Łódź, Polska
tel: (+48) 42 681 70 07
fax: (+48) 42 681 30 69

 
mapa stronystrony www Łódź