Adresy  
Strona główna
Kierownictwo
Adresy
Rada naukowa
Statut ERCE PAN
Struktura
Praca / staże
Zamówienia publiczne
Zamówienia bieżące
Archiwum 2010
Archiwum 2011
Redakcja
www.erce.unesco.lodz.pl
www.bip.gov.pl
 
Adresy oraz dane identyfikacyjne

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

ul. Tylna 3
90-364 Łódź, Polska
Telefon: +48 42 681 70 07
Fax: +48 42 681 30 69
e-mail: erce@erce.unesco.lodz.pl
www.erce.unesco.lodz.pl

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 7251978994
Numer identyfikacyjny REGON: 100497782
Numer rejestru instytutów naukowych PAN: RIN-II-65/08
Europejska klasyfikacja działalności EKD: 72.19 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 2007]  Europejskie Regionalne
Centrum Ekohydrologii
Polskiej Akademii Nauk

ul. Tylna 3
90-364, Łódź, Polska
tel: (+48) 42 681 70 07
fax: (+48) 42 681 30 69

 
mapa stronystrony www Łódź